şaşılık

Her iki gözün görme eksenlerinin paralel olmadığı ve/veya her iki gözün hareketlerinde koordinasyon bozukluğu olan klinik tablodur.

Çocukluk yaşlarında göz tembelliği ve derinlik algısı bozukluğu yapan, erişkin yaşta kozmetik rahatsızlığa neden olan bu hastalığın cerrahi dışı yöntemler (gözlük, kontakt lens, botox) veya cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkündür.