Synoptophor

Synoptophor, şaşılık hastalığı için kullanılır.