Tiroid Hastalıklarında Tedavi Nasıl Olur?

Tiroit hastalığı, tiroit bezinin az veya fazla çalışması şeklinde veya anatomik yapısında değişiklik (büyüme, küçülme, nodül, kanser gelişimi vs.) şeklinde görülebilir. Az çalışmasına HİPOTİROİDİ denir. Tiroit hormonlarının ilaç şeklinde verilmesiyle tedavi edilir. Fazla çalışmasına HİPERTİROİDİ denilir ve duruma göre ilaçla, ameliyatla veya Radyoaktif İyot tedavisi uygulanarak tedavi edilir. Kanserleşme eğilimi görülen nodüller cerrahi işlem ile alınmaktadır. Tiroit kanserinde de ameliyat ve radyoaktif iyot tedavisi yapılır. Tiroit bezinde bazen TİROİDİT denilen iltihaplanma olur, bu durum bakteriyel veya viral enfeksiyonlara bağlı olabileceği gibi OTOİMMUN (bağışıklık sistemindeki bozukluk) gibi nedenlerle de oluşabilir. Nedene göre ilaç tedavisi yapılır veya izlenir.

Değişiklik Tarihi: 15.05.2016