Synoptophor
Synoptophor
Şaşılık tedavisi öncesinde tanı koyma aşamasında sık ve çok amaçlı kullanılan bir cihazdır. Bu alet, şaşılıktaki kayma açısını hem sübjektif hem de objektif olarak ölçer. Ayrıca sinoptoforun üzerindeki skala ile yatay, dikey ve rotatuar yöndeki açılar da saptanabilmektedir.
İletişim Formu Covid-19 Önlemleri Canlı Destek