Tıbbi Branşlar

Kardiyoloji

Batıgöz Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Polikliniği, insan sağlığının en hayati unsurlarından biri olan kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için uzman hekim ve deneyimli sağlık personeliyle hastalarına hizmet vermektedir.
Merkezimizde tıbbi muayene ve medikal teknoloji birleştirilerek, kalp sağlığını iyileştirmek, korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli tıbbi donanım mevcuttur.
Polikliniğimizde hipertansiyon, kolesterol, trigliserid, kalpte ritim bozukluğu gibi rahatsızlıkların teşhis ve takibi büyük bir özen ile gerçekleştirilmekte, hastalarımız gerekli tedaviler hakkında doğru bilgi ve yönlendirmelere sahip olabilmektedir.

Kardiyoloji Polikliniğimizde sunulan hizmetler:

• Koroner Yetmezlik
• Kalp Yetmezliği
• Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları
• Kalp Kapak Hastalıkları
• Periferik Atar Damar Hastalıkları
• Aort Damar Hastalıkları
• Hipertansiyon
• Hiperlipidemi
• Doğumsal Kalp Hastalıkları
• Kardiyolojik acil işlemler 
• Ritim Holter
• Tansiyon Holter
• EKO
• Efor Testi
• Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi,
• BT Anjiyografi
• Koroner Anjiyografi

Düzenleme Tarihi: 03.10.2019

Hekimlerimiz

Sık Sorulan Sorular

Kalp Ritim Bozukluklarına Neden Olan Kalp ritminin bozulmasına "Aritmi" denir.
Genelde iki grupta toplanabilir;
Kalbe ait nedenler : Genel olarak yapısal kalp hastalığı (Kronik İskemik Kalp Hastalığı, Kapak, Kalp Yetmezliği vs.) ,
Kalp dışı nedenler: Anemi, tiroid fonksiyon bozukluğu, enfeksiyon, ateş, toksik vs. gibi nedenlerle olabilmektedir.
Ayrıca beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, kafeini yüksek içecekleri fazlaca tüketmek, stres, menopoz, düzensiz ve kontrolsüz ilaç kullanımı da ayrıca aritmi nedeni olabilmektedir.

Düzenleme Tarihi: 23.05.2019
Kalp ve damar hastalıklarının ve daha pek çok hastalığın başlıca sebebi sigaradır daha sonra sırasıyla hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, şişmanlık, hareketsiz yaşantı, şeker hastalığı gibi faktörler gelmektedir. Ayrıca ileri yaş, stres ve cinsiyet (65 yaşına kadar erkeklerde daha sık) nedenler arasında yer almaktadır.

Düzenleme Tarihi: 23.05.2019

Ekokardiyografi yani halk arasındaki ismiyle ‘eko’, kalbin detaylı incelenmesinin gerektiği durumlarda uzman kardiyologların sonucunu görmek istediği bir teşhis ve araştırma metodudur. Ekokardiyografi kalbin detaylı görüntülemesini için ultrasonik ses dalgalarından faydalanır. Ses dalgaları, transdüser ile göğüs duvarına iletilerek kalbin ve kalp kapakçığının incelenmesi sağlanır. Hasta kendisinin sol tarafına yatırılır ve gögüs kafesi üzerine ultrason jeli sürülerek transdüser dolaştırılır. I·s¸lem ultrason teknolojisi olduğundan radyasyon içermez. Bu işlem sırasında hasta acı ve ağrı duymaz. Öncesinde özel bir hazırlığı (ilaç kesmek, beslenme düzenini değiştirmek vs…) yoktur.

Düzenleme Tarihi: 28.05.2019

Efor testi kalp damar hastalıklarının teşhis ve tedavi süreçlerinin takibinde kullanılan araçlardan birisidir. Uzman bir doktor veya eğitimli bir teknisyen ile yapılan bu test kalbin ve kan damarlarının fiziksel efora nasıl tepki verdiğini değerlendirmek için kullanılır. Efor testi özellikle belirsiz durumların aydınlatılmasında önemli bir rol oynar.

Düzenleme Tarihi:24.05.2019