Tıbbi Branşlar

Nöroloji

Nöroloji, sinir sisteminin fizyolojik ve anatomik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan klinik sendromlarını inceleyen bilim dalıdır. Nöroloji alanında, özellikle yaşanan bilimsel gelişmeler ile birlikte, hastalıkların teşhis ve tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Gelişen teknolojinin takipçisi olan ve hastalarına her zaman güvenilir bir tedavi hizmeti sunmayı hedefleyen Batıgöz Cerrahi Tıp Merkezi Nöroloji Polikliniğinde, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıkları incelenmekte ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
Nöroloji ile ilgili EEG – EMG, her türlü kan tetkiki, renkli doppler, ultrasonografi ve direkt radyolojik grafiler merkezimizde yapılmaktadır. 

Baş Ağrıları
• Migren
• Vasküler Baş Ağrıları
• Gerilim Tipi Baş Ağrıları
• Küme Baş Ağrıları
• Temporal Arterit 
• Nevraljiler (Trigeminal Nevralji)

Vertigo (Baş Dönmesi)

• Periferik Vertigo
• Santral Vertigo

Hareket Bozuklukları

• Parkinson     
• Esansiyel Tremor
• Distoni, Diskinezi Ve Diğer Hastalıklar

Epilepsi (Sara Hastalığı) 
Periferik Sinir Hastalıkları
Kas Hastalıkları
Motor Nöron Hastalıkları (ALS)
Sinir Kas Kavşağı Hastalığı (Myastenia Gravis) 
Deliriyum Ve Ensefalit Gibi Bilinç Bozuklukları
Beyin Damar Hastalıkları (Serebrovasküler Hastalıklar) 
Beyincik ve Spinal Nörolojik Hastalıklar
Unutkanlık ve Bunamalar (Demans, Alzheimer Hastalığı, Vasküler Bunamalar)
Beyin İltihabi Hastalıkları 


Hekimlerimiz