Tıbbi Branşlar

Üroloji

Batıgöz Cerrahi Tıp Merkezimizde hizmet veren Üroloji Polikliniğimizde, kadın ve erkeklerdeki üriner sistem (böbrekler, idrar kesesi ve üreter kanalı) ve erkeklerdeki üreme sistemi hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi işlemleri yürütülmektedir. 
Böbrekler, idrar yolları, mesane, prostat, penis ve testislerin hastalıklarını; erkeklerde infertilite (kısırlık) ve İmpotans (iktidarsızlık) konularda uzman hekimimiz ve tecrübeli sağlık personelimiz hastalarımıza güvenle hizmet vermektedir.

Üroloji Polikliniğimizde sunulan hizmetler:

• Üroflowmetri
• Sünnet
• Sistoskopi
• İdrar Kaçırma
• Prostat tanı ve tedavileri

Düzenleme Tarihi: 18.06.2019