Tıbbi Branşlar

Kulak Burun Boğaz (KBB)

Kulak Burun Boğaz Polikliniğimiz, kulak burun boğaz, baş ve boyun (boyun şişlikleri dâhil) yapılarında meydana gelen rahatsızlıkların teşhis, takip, tıbbi ve cerrahi tedavisini başarı ile gerçekleştirmektedir. Kulak hastalıkları, burun hastalıkları, ağız-yutak hastalıkları, ses-gırtlak hastalıkları, baş-boyun hastalıkları ve yüzün estetik problemleri ile ilgili hizmet vermektedir. 
Endoskopik ve mikroskobik yöntemler ile teşhis ve tedavi uygulanabilen Batıgöz Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde hastalarımız uzman hekim ve tecrübeli sağlık personelimiz tarafından takip edilmektedir.   
Duyma bozuklukları, kulak enfeksiyonları, denge bozuklukları, paranazal sinüsler, alerji, koku alma ve burun solunum bozuklukları, gırtlak, üst solunum ve sindirim yolu hastalıklarının tanı ve tedavileri güvenle uygulanmaktadır. 

Kulak Burun Boğaz Polikliniğimizde sunulan hizmetler:

• Endoskopik ve Mikroskobik Muayene
• Geniz Eti Ameliyatları
• Burun Tıkanıklığı (Septum Deviasyonu ve Konka Problemleri) Ameliyatları
• Bademcik Ameliyatı
• Burun Estetik Ameliyatları
• Horlama Ameliyatı ve Dil Kökü Cerrahisi
• Sinüzit, Sinüs Hastalıkları ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi
• Ses Tellerine Yönelik Ameliyatlar
• Burun Ameliyatı, Burun Kırıkları
• Kulak Zarı Deliği (Timpanoplasti İle İlgili Ameliyatlar)
• Vertigo (Baş Dönmesi)
• Kulak Çınlaması, Kulak Zarı, Orta Kulak Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Düzenleme Tarihi: 12.11.2019

Hekimlerimiz

Sağlık Rehberi

Sık Sorulan Sorular

Sinüzit ameliyatları son yılllarda gelişen tıbbi teknoloji ile endoskopik sinüs cerrahisi şeklinde yapılmaktadır.
Endoskopik bir teleskop ve ona bağlı bir mikro kamera sistemi ile görüntülerin büyütülmesiyle son derece güvenli bir görüş sağlanmaktadır. Kamera yardımıyla girilerek özel aletler ile sinüslerin anatomik olarak drene olduğu burnun orta meatusu denilen bölgedeki polipoid kitleler, ödemli mukozal yüzeyler temizlenebilmekte ve sinüs çıkışları ile sinüs içerisindeki yapılar bu şekilde açılabilmektedir. Bu operasyona fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi denilmektedir.

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019

Solunum ve sindirim yolunun başlangıcında yer alan bademcik denilen lenfoid organlar ağızdan giriş yapan mikroplar için ilk savunma yeridir. Ancak bir süre sonra sık hasta olmaya bağlı bademcikler hacimce büyüyebilirler ve solunum yolunu tıkayacak şekilde engel oluşturabilirler. Ayrıca bu büyüme yemek yeme ve yutma içinde bir engel oluşturabilir. Bu durum bademciklerin alınması için bir gereklilik oluşturur. Bademcikler hastalanma esnasında büyüyebildikleri gibi bir kısmı da hacmen gerileyebilir ve küçülebilir. Bu durumda hastalık sıklığına bakılarak bademcik ameliyatına karar verilir. Hastanın bu hastalığı son 1 yıl içerisinde 6 kez, son 2 yıl içerisinde yılda 5 kez, son 3 yıl içerisinde yılda 4 kez geçiriyor olması bademciklerin görevini yapmadığını düşündürür ve alınma gerekir. Bunun dışında bademcikler çevresinde apse oluşması her iki bademciğin birbirinden farklı boyutlarda olması A grubu betahemolitik streptekok taşıyıcılığı, bademcik difterisi ve bademcik lenfoması gibi durumlarda da bademciğin alınması gereklidir.

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019

Vertigo kısaca baş dönmesi demektir. Aslında bu başlı başına bir hastalık değil hastanın hissettiği bir rahatsızlık durumu yani semptomdur. Bu hastalığa tanı koymak çok kolay olmaz çünkü baş dönmesi pek çok branşın alanına girebilen bir semptomdur. Bunlar; nöroloji, göz, kbb, iç hastalıkları ya da metabolik hastalıklar olarak sıralanabilir.
Vertigo 2’ye ayrılır;
Santral sebepli vertigolar
Periferik nedenli vertigolar
Santral Sebepli Vertigolar
Daha çok denge sinirinin, beyin sapının ve denge merkezinin hastalıkları nedeni ile meydana gelir.
Periferik Vertigolar
İç, orta ve dış kulak yolu hastalıklarında meydana gelir. Bunlar;
Labirintis
Vestibüler nöronit
Meneire hastalığı
Bening paroksismal pozisyonel vertigo (bppv)
Perilanfatik fistül

Düzenleme Tarihi: 24.05.2019

Orta Kulak İltihabı çocukluk çağı hastalıkları arasında üst solunum yolları enfeksiyonlarından sonra en çok görülen hastalıklardan biridir. Her çocuk ortalama 7 yaşına kadar 3 kez orta kulak iltihabı geçirebilir. Sıklıkla östaki tüpü vasıtasıyla geniz bölgesinden mikropların orta kulağa ulaşması ile oluşur. Östaki tüpünde ödem olduğu zaman orta kulak havalanması da bozulacağından orta kulakta sıvı birikimi meydana gelir ve bu sıvı birikimi mikropların üremesi için uygun bir besi yeri oluşturur. Orta kulak boşluğunda oluşan bir iltihap durumu olarak tanımlanabilir.

Horlama, uykudayken üst solunum yollarında gelişen tıkanıklığa bağlı oluşan sestir. Bu ses soluk alma sırasındaki hava akımının yarattığı vibrasyondan kaynaklanır. Horlamada en önemli nokta "Basit Horlama" ile ''Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu' nun'' ayrımının yapılabilmesidir. Horlama; birçok faktöre bağlı olabilen bir rahatsızlıktır. Bu faktörlerin başında burunla ilgili problemler gelir fakat burun horlamanın yüzde 10'undan sorumlu bir organdır. Burunla ilgili problemlerin dışında horlama ve uyku apnesi ile ilgili olarak; fazla kilo sorunu, küçük dil, yumuşak damak, dil kökü, çene ile boyun kemiğinin arasındaki ilişki, boyun çevresinde yağlanma, karın çevresinde yağlanma, santral sebepler (beyinle ilgili nedenler) sayılabilir. Ayrıca alkol, yorgunluk ve sırt üstü yatmak gibi faktörler de horlamaya sebep olabilir. Dolayısıyla ilk önce horlamanın sebep ya da sebeplerini bulmak sonrasında ise ona göre bir tedavi seçeneği sunmak gerekir. Bu tedavi seçenekleri kilo vermeden cerrahi işleme kadar uzanabilen geniş bir yelpazedir.
Ses teli iltihaplarının birçok farklı sebebi olabilmektedir. Özellikle sigara içen kişilerde ses kısıklığı ve ses teli iltihapları 15 günü geçiyorsa mutlaka uzman hekim tarafından muayenesi gerekir.

Düzenleme Tarihi: 11.05.2019

Kulak çınlaması çok basit sebeplere bağlı olabileceği gibi (kulak kiri gibi) ciddi sebepler de olabilir. Özellikle tek taraflı kulak çınlaması varsa tetkik etmek gereklidir. Detaylı bir muayeneden sonra neden kaynaklandığı anlaşılacaktır.

Düzenleme Tarihi: 11.05.2019